ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDPL-93414-1090-20140722-154905 22/07/2014 15:49:05 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDPL-93414-1073-20140722-155319 22/07/2014 15:53:19 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDPL-93414-1756-20140722-192811 22/07/2014 19:28:11 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDPL-93414-2856-20140723-213215 23/07/2014 21:32:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ηπείρου Άρτας PDPL-93414-2874-20140723-222053 23/07/2014 22:20:53 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Κρήτης Ηρακλείου PDPL-93414-3243-20140724-150427 24/07/2014 15:04:27 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Πελοποννήσου Αρκαδίας PDPL-93414-3624-20140725-111240 25/07/2014 11:12:40 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας PDPL-93414-3739-20140725-132315 25/07/2014 13:23:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDPL-93414-2770-20140723-192151 23/07/2014 19:21:51 Επιλεχθείς 30 30 20 7 87 3
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDPL-93414-654-20140722-143455 22/07/2014 14:34:55 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 2165
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING