ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»

  1. Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» κωδικό ΟΠΣ 5037598 που αντιστοιχεί στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56) ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

  2. Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.

  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Α/Α Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής Φορέας Τοποθέτησης Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης
1 1067394234 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
2 1067394805 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
3 1067394869 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
4 1067394971 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
5 1067395111 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δυτικής Μακεδονίας
6 1067395705 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στερεάς Ελλάδας
7 1067395998 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αττικής
8 1067396063 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
9 1067396323 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ Ηπείρου
10 1067396495 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
11 1067396772 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
12 1067396819 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
13 1067396903 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
14 1067397313 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ Αττικής
15 1067397466 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
16 1067397638 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
17 1067397768 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
18 1067397954 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
19 1067398127 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Δυτικής Ελλάδας
20 1067398364 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
21 1067398377 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
22 1067398531 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
23 1067399073 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
24 1067399460 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
25 1067399660 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
26 1067399861 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Βορείου Αιγαίου
27 1067399872 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δυτικής Μακεδονίας
28 1067399919 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης
29 1067400694 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
30 1067400867 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 4726
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING