ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

Παρακαλούμε όπως εισάγετε τον ΚΑΥΑΣ σας ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας), προκειμένου να δείτε το αποτέλεσμα της ένστασής σας.


Αποτελέσματα Ενστάσεων - «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

 |   | 
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING