ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

  1. Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

  2. Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.

  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Α/Α Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής Δήμος απασχόλησης Π.Ε. Δήμου απασχόλησης Δ.Π. Δήμου απασχόλησης
1 1014722263 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
2 1014725806 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
3 1014726320 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ηπείρου
4 1014726559 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
5 1014727227 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
6 1014727651 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
7 1014728880 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
8 1014728939 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
9 1014729097 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
10 1014729586 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
11 1014729626 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
12 1014729865 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
13 1014730807 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
14 1014730943 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
15 1014731208 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
16 1014731975 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
17 1014732271 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεσσαλίας
18 1014733570 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
19 1014733714 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
20 1014733814 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
21 1014734386 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
22 1014734704 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
23 1014734750 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
24 1014735790 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
25 1014736267 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
26 1014736822 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
27 1014737237 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
28 1014737667 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θεσσαλίας
29 1014738319 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
30 1014738532 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING