ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»

  1. Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας - Β’ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων (Β Κύκλος)»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Β’ ΦΆΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - (B΄ΚΥΚΛΟΣ)/ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.

  2. Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.

  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
 |   | 
Α/Α Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής Δήμος απασχόλησης Π.Ε. Δήμου απασχόλησης Δ.Π. Δήμου απασχόλησης
1 1014657116 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
2 1014657220 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
3 1014657691 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
4 1014657714 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
5 1014657824 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
6 1014658362 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής
7 1014658882 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
8 1014658978 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Κεντρικής Μακεδονίας
9 1014658994 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
10 1014659014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
11 1014659709 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
12 1014660242 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
13 1014660355 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
14 1014660474 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
15 1014660521 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
16 1014660560 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
17 1014661373 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
18 1014661760 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
19 1014661890 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
20 1014662675 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θεσσαλίας
21 1014662734 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δυτικής Μακεδονίας
22 1014662763 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
23 1014663007 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κεντρικής Μακεδονίας
24 1014663032 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής
25 1014663253 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Στερεάς Ελλάδας
26 1014663301 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
27 1014664087 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
28 1014664200 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
29 1014664486 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αττικής
30 1014664697 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ Δυτικής Ελλάδας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3897
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING