ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΠΕ

Η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 04/02/2013 και θα λήξει την Τρίτη 05/03/2013.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα online, ή αναζητήστε το αποτέλεσμα με βάση τον ΚΑΥΑΣ ή τον Αριθμό Κάρτας Ανεργίας.
  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Περιφερειακή Ενότητα» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων

 |   | 
Περιφερ. ενότητα Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ηλικίας Μόρια ανεργίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009908002 608201/01/2012/15351 09/04/2012 21:55:19 653954626 80 20 60 Επιλεχθείς 1
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6012012009914973 601201/01/2012/31764 11/04/2012 09:13:36 654109521 80 20 60 Επιλεχθείς 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082022010900652 608202/01/2012/5477 11/04/2012 12:47:51 654151715 80 20 60 Επιλεχθείς 3
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009902394 608201/01/2012/15819 11/04/2012 22:17:22 654195198 80 20 60 Επιλεχθείς 4
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009907394 608201/01/2012/15828 12/04/2012 00:57:50 654195532 80 20 60 Επιλεχθείς 5
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60810220082010 608102/01/2012/26 12/04/2012 11:15:58 654231282 80 20 60 Επιλεχθείς 6
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012009903509 608201/01/2012/15944 12/04/2012 19:16:03 654253581 80 20 60 Επιλεχθείς 7
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902377 608201/01/2012/16600 19/04/2012 12:49:24 654582816 80 20 60 Επιλεχθείς 8
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 60820120077730 608201/01/2012/16615 19/04/2012 14:05:53 654593144 80 20 60 Επιλεχθείς 9
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6082012010902682 608201/01/2012/16624 19/04/2012 15:09:35 654594984 80 20 60 Επιλεχθείς 10
Σύνολο αποτελεσμάτων: 54515
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING