ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "ΕΥΡΩΙΔΕΑ"

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 11101090
Διακριτικός Τίτλος: ΕΥΡΩΙΔΕΑ Κε.Δι.Βι.Μ. 2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 170
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Θεσσαλίας
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Ηπείρου
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 411,500
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
77.38%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 91
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 6
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 1

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 34, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  43100
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2441071666 / 2441020569

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 42
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ακτή Ποσειδώνος, ΙΤΕΑ  33200
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2265034412 / 2265034413

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 37
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 127, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  45445
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2651086035 / 2651086035

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 79
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 4
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 54, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  45221
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2441071666

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 79
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Αμφιθέα, Πέραμα  45500
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2651086035 / 2651081912
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING