Γ. ΡΙΖΟΣ - Δ. ΦΑΡΔΗ Ο.Ε.

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 6349
Διακριτικός Τίτλος: INFOLAB Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κε.Δι.Βι.Μ.1
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Γεώργιος Ρίζος
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 135
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Κεντρικής Μακεδονίας
  • Αττικής

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 75
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 5
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Αλ. Παπαναστασίου 66 & 28ης Οκτωβρίου 100, Θεσσαλονίκη  54642
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310914191 / 2117406925

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 60
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 131, Μαρούσι  15124
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2114057737 / 2117406925
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING