ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 11101084
Διακριτικός Τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΖΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 5
Δυναμικότητα: 744
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Θεσσαλίας
 • Αττικής
 • Κεντρικής Μακεδονίας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 350,700
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
65.28%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 235
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 11
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 2

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 19, ΛΑΡΙΣΑ  41223
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2410554026 / 2410554028

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 82
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 4
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΦΕΡΩΝ 16, ΑΘΗΝΑ  10434
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2108838540 / 2108838544

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 136
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 6
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 3

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΦΕΡΡΩΝ 65, ΒΟΛΟΣ  38334
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2421038333 / 2421038333

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 117
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 5
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΩΛΕTΤΗ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54647
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310547180 / 2310547180

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 174
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 7
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 1

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΝΙΚΗΣ 1-3, ΤΡΙΚΑΛΑ  42100
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2431031450 / 2431031452
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING