ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101132
Διακριτικός Τίτλος: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 255
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Κεντρικής Μακεδονίας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 50,903
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
79.46%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 136
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 5
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΔΟΙΡΑΝΗΣ 56, ΚΙΛΚΙΣ  61100
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2341028705 / 2341028705

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 119
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 37, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ  61200
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2343097340 / 2343097340
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING