ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE)

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 11101051
Διακριτικός Τίτλος: ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΕΦΙΓΓΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 222
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Αττικής
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Κρήτης
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 796,250
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
48.99%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 165
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 8
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 5
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Κολοκυνθούς 23, Αθήνα  10436
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2105202500 / 2105202527

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 61
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Οπλαρχηγού Βόγκλη 14, Θήβα  32200
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2262026914 / 2262026914

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 57
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Έλλης 12, ΧΑΝΙΑ  73200
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2821080156 / 2821080156
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING