ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101111
Διακριτικός Τίτλος: Κ.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ε.Π.Ε. ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 64
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
  • Νοτίου Αιγαίου
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 19,700
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
60.91%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 64
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΕΚΑΒΗΣ 26, ΚΑΒΑΛΑ  65201
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2510220478 / 2510620070

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 65
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΡΟΔΟΣ  85100
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2241077581 / 2241074241
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING