ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 1110948
Διακριτικός Τίτλος: ΙΜΕ&Ε ΚΔΜΒ 2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 175
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Αττικής
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 • Πελοποννήσου
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 824,150
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
83.01%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 121
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 6
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 3 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ  10439
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2108259660 / 2108847224

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 54
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 64, ΘΗΒΑ  32200
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2262024249 / 2262024249

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 42
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ 2Α, ΞΑΝΘΗ  67100
Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2541066162 / 2541066162

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 40
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΑΛΑΜΩΝ 89, ΤΡΙΠΟΛΗ  22100
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2710235544 / 2710235544
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING