ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 2100527
Διακριτικός Τίτλος: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ1
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 53
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Κεντρικής Μακεδονίας

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 55
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7 & ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54640
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310830005

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 53
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ι.ΚΩΛΕΤΤΗ 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310830005
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING