ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101150
Διακριτικός Τίτλος: Κ.Ε.Κ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ - Κε.Δι.Βι.Μ. 2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΥΡΑΝΙΤΣΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 96
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Νοτίου Αιγαίου
  • Στερεάς Ελλάδας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 15,800
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
82.91%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 46
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Γ. ΣΕΦΕΡΗ 78-80, ΡΟΔΟΣ  85100
Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2241067078 / 2241067887

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 50
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΚΥΠΡΟΥ 57, ΛΑΜΙΑ  35100
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2231044957 / 2231044967
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING