ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ E.DIS.I. NET Α.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 5879-06
Διακριτικός Τίτλος: E.DIS.I. NET - KEK ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Π.-ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 164
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 66,000
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
84.55%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 96
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 4
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΙΨΟΥ 16, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310511344 / 2310500246

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 68
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΜΠΑΦΡΑΣ 14, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  58100
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2382021002 / 2382083740

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 74
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
7ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 89Β, ΚΑΒΑΛΑ  65403
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2510247682 / 2510247683
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING