ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 2100597
Διακριτικός Τίτλος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Κε.Δι.Βι.Μ 1
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 3
Δυναμικότητα: 112
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Πελοποννήσου

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 25
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 10, ΚΟΡΙΝΘΟΣ  20100
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2741025550

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 61
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 4
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 0
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 45, ΚΟΡΙΝΘΟΣ  20131
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2741025550

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 26
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 0
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78, ΝΕΜΕΑ  20500
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2746020522
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING