ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 2100354
Διακριτικός Τίτλος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ- Κε.Δι.Βι.Μ.1
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 22
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Κεντρικής Μακεδονίας

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 22
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΤΙΝΙΔΗ 28, ΝΙΓΡΙΤΑ  62200
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2322025045
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING