ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π.Ε.

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101019
Διακριτικός Τίτλος: ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ 21 ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 192
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Αττικής
  • Στερεάς Ελλάδας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 13,100
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
28.95%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 192
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 9
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ 31, ΕΛΛΗΝΙΚΟ  16777
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2109946210 / 2109949667

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 44
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 39 & ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ, ΛΕΙΒΑΔΙΑ  32100
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2261089015 / 2261089015
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING