ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 11101525
Διακριτικός Τίτλος: ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 3
Δυναμικότητα: 468
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Αττικής
 • Κρήτης
 • Κεντρικής Μακεδονίας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 488,250
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
50.33%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 373
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 17
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 6

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ  10678
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2103801133 / 2109769562

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 273
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 15
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 3
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ  10678
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2103801133 / 2109769562

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 40
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  71201
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου
Περιφέρεια Κρήτης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2810344793 / 2810222895

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 60
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 80 & ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310283272 / 2310554402

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 135
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 6
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 19, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54624
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310283272 / 2310554202

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 21
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54624
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310283272 / 2310283272
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING