ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101211
Διακριτικός Τίτλος: ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε. ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΞΥΠΟΛΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 87
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
  • Ηπείρου
  • Αττικής
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 119,800
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
72.10%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 87
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 4
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 4
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 62, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  45445
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2651085153 / 2651085153

Πληροφορίες πιστοποίησης

  • Δυναμικότητα: 42
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
  • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
  • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΑΒΕΡΩΦ 34Α, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  14232
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2102515640 / 2102515641
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING