Χ.ΠΕΠΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 12101204
Διακριτικός Τίτλος: ΚΕΚ "ΕΡΕΥΝΑ" Κε.Δι.Βι.Μ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 1
Δυναμικότητα: 66
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 300,000
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
46.84%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 66
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
Γώγου Μπακόλα, Άρτα  47100
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2681023833 / 2681021084

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 46
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 1
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΤΣΑΡΑ-ΦΙΛΙΟΥ-ΤΑΤΣΗ 14-16, Ιωάννινα  45445
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Περιφέρεια Ηπείρου
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2651083420 / 2651083422

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 72
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ 22, ΚΑΡΔΙΤΣΑ  43100
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2441040882 / 2441040882
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING