ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε

Γενικές Πληροφορίες

Κωδικός Πιστοποίησης: 1110988
Διακριτικός Τίτλος: ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΚΔΒΜ2
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΞΥΠΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αριθμός Πιστοποιημένων Δομών: 2
Δυναμικότητα: 111
Εμβέλεια δράσης: Εθνική
Γεωγραφική Εμβέλεια:
 • Αττικής
 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κρήτης
Ανθρωποώρες κατάρτισης 2008-2009: 548,790
Ποσοστό επιτυχίας πιστοποίησης
γνώσεων 2008-2009:
73.83%

Πιστοποιημένες δομές *

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 88
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1α και ΚΥΒΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ  10682
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2108258500 / 2108258508

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 38
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 1
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΤΣΟΡΛΙΝΗ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54627
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2310556061 / 2310556062

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 46
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 2
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΑΒΕΡΩΦ 34Α, ΑΘΗΝΑ  14232
Περιφερειακή Ενότητα Αττικής
Περιφέρεια Αττικής
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2108258500 / 2108258508

Πληροφορίες πιστοποίησης

 • Δυναμικότητα: 65
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών διδασκαλίας: 3
 • Αριθμός πιστοπ. αιθουσών πληροφορικής: 2
 • Αριθμός πιστοπ. εργαστηρίων: 0

Επικοινωνία

Διεύθυνση:
ΣΚΑΛΙΔΗ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1, ΧΑΝΙΑ  73131
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης
Email:
CLOAKING
Τηλέφωνο / Fax:
2821079383 / 2821079386
* Κάντε κλικ στο όνομα μιας δομής για να δείτε σχετικές πληροφορίες.
 
ΟΑΕΔΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E

CLOAKING